mužské spermie

Trápi vás, že nech sa akokoľvek snažíte, prírastok do rodiny stále neprichádza? Možno nastal čas aby ste si podstúpili vyšetrenie ako na tom vlastne s plodnosťou ste. Na to slúži aj takzvaný spermiogram – doslova analýza vášho ejakulátu (semena).

V článku si povieme o čo vlastne ide a čo môžete od takéhoto vyšetrenia očakávať. Ako naložiť s výsledkami, aké hodnoty môžu vyskočiť práve vo vašom spermiograme a čo to vlastne znamená. Neznamená to však, že práve ja by som chcel týmto textom suplovať odborníka lekára, ale vždy je dobré vedieť ak viete do čoho idete a máte aspoň predstavu o čo sa jedná. Mimochodom, spermiogramy sa robia v každom väčšom meste na Slovensku (Bratislava, Košice, Prešov, Nitra, Trnava) a hoci samotný test je veľmi jednoduchý, žiaden domáci test nemôže nahradiť ten profesionálny spermiogram, takže vyšetrenie ponechajte radšej na odborníkov.

Čo to vlastne je ten spermiogram

Spermiogram je špeciálne vyšetrenie plodnosti u mužov – ide o laboratórne vyšetrenie semena. To v podstate ako jediné dokáže odhaliť presnú kvalitu spermií. Vyšetrenie je schopné určiť či je problém neplodnosti na strane muža.

Je rýchlejšie a lacnejšie ako vyšetrenie plodnosti u ženy, preto čakajúcim párom odporúčam aby ho absolvovali najskôr, a až po vylúčení neplodnosti muža podstúpila testy jeho partnerka.

Čo je jeho cieľom

To je jasné. Cieľom je zistiť, či muž dokáže oplodniť svoju partnerku a ak nie, kde je problém. Môže ísť napríklad o nedostatočnú početnosť spermií v ejakuláte, nízka kvalita či iný problém. V prípade potvrdenia zníženej plodnosti potom navrhnúť možné riešenia a režimové opatrenia na zvýšenie plodnosti, či stanoviť nejakú inú formu liečby.

Ako vyšetrenie prebieha

Tak základ je poskytnutie vzorky na vyšetrenie, pričom je potrebné dbať najmä na kvalitu poskytnutej vzorky pri odbere. Ejakulát je potrebné dostať do pripravenej sterilnej nádobky od lekára, pričom odber môžete urobiť doma (neodporúčam, riskujete znehodnotenie pri prevoze + do polhodiny, maximálne hodiny po odbere je nutné vzorku odovzdať do laboratória). Samotné špecializované zariadenia majú na to vyhradené diskrétne miestnosti, kde má muž dostatok času a pohodlia aby vykonal všetko potrebné – na masturbáciu.

Následne sa vzorka posiela na odborné vyšetrenie, ktoré vykoná priamo lekár alebo vyškolený laborant. Výsledky základného testu je možné sa dozvedieť do hodiny, na komplexnejšie výsledky sa čaká aj 10 dní.

Čo nezanedbať

Pripraviť sa na vyšetrenie nie je nič zložité. Odporúča sa sexuálna abstinencia, vyhýbanie sa alkoholu a drogám, prípadne ťažkým liekom. Čo znamená sexuálna abstinencia? Ideálne 2-5 dní sa vyhýbať výronu semena aby bola vzorka naozaj reprezentatívna. Ak je toto obdobie kratšie alebo naopak pridlhé – vo vzorke sa zvýši počet starých a slabých spermií, čo môže skresliť výsledok testu.

Ďalšou vecou je, že pre niekoho môže byť masturbácia pre získanie ejakulátu do nádobky v cudzom prostredí psychicky náročnejšia a nemusí byť pre každého príjemná. Treba na to myslieť vopred a pripraviť sa na to, možno pomôže aj prítomnosť partnerky a jej podpora.

💡 Viete, že?…

…spermie vznikajú plus mínus 70 dní, a kvalita ejakulátu teda zvykne kolísať? Áno je to tak. Na testovanej vzorke sa môžu negatívne prejaviť aj to, že ste dávnejšie užívali lieky, prekonali virózu, či výrazný stres. Preto sa vyšetrenie odporúča odložiť, ak muž v posledných 2 mesiacov užíval antibiotiká.

…ak chcete čo najobjektívnejšie a najpresnejšie výsledky, mali by ste si vyšetrenie zopakovať trikrát? Áno, a interval medzi jednotlivými odbermi by mal byť aspoň 3 týždne.

Cena, alebo čo stojí spermiogram

Ak vám toto vyšetrenie odporučí lekár, tak výkon preplatí vaša zdravotná poisťovňa. Ak si ho vyžiadate sami, tak je samozrejme spoplatnené. Základná analýza sa vykonáva u lekárov špecialistov (andrológ, urológ, prípadne gynekológ), komplexnejšie a podrobnejšie testy ponúkajú Centrá asistovanej reprodukcie.

💡 Spermiogram stojí väčšinou 15-30 €, za komplexné vyšetrenie môžete zaplatiť aj 200 € a viac.

Čo všetko sa pri teste hodnotí

V spermiách muža sa odráža kvalita jeho života. Je to tak. Spermiogram odhalí každú výchylku v zdravotnom stave muža. Čo všetko sa týmto vyšetrením vyhodnocuje? Základné sú údaje o objeme, konzistencii, farbe, pH ejakulátu, počet spermií v ňom, ich pohyblivosť či odchýlky v morfológii.

Ďalšie údaje z vyšetrenia môžu hovoriť o tom, či ejakulát neobsahuje protilátky voči vlastným spermiám, percento geneticky nedokonalých spermií, prípadne prítomnosť iných zložiek ako sú baktérie či krvinky.

➡️ Objem

Nemalo by ho byť ani veľa ani málo. Normálne množstvo je 2-6 mililitrov. Ak je ho menej, môže to signalizovať, že s ním nie je niečo v poriadku. Objem je síce zaujímavý údaj, ale v podstate o plodnosti nepovie veľa. Je potrebné vedieť koľko sa v ňom nachádza spermií a či je to dostatočné množstvo.

👍 Čítaj: Málo ejakulátu – máte pocit, že vám to nestačí? Ako docieliť aby ho bolo viac?

➡️ Konzistencia

Ďalší zaujímavý údaj, ktorý nám napovie, či má ejakulát tú správnu konzistenciu, vďaka ktorej sa spermie môžu pohybovať “vpred” správnym spôsobom a dostať sa k svojmu cieľu – vajíčku ženy. Jedným z faktov tiež je, že po ejakulácii dochádza v určitom čase k skvapalneniu ejakulátu, ak sa tak neudeje, je to problém a spermie sa nebudú môcť na svojej ďalej voľne pohybovať.

👍 Čítaj: Semeno / mužský ejakulát – čo by ste mali vedieť.

➡️ pH

Určite zásadité. pH (čo to je? čítaj na wikipedii) ejakulátu by malo byť zásadité. To bude chrániť spermie pred narušením v kyslom prostredí vagíny a to už hneď od jeho vstupu. Ak to tak nie je, kyslé prostredie pošvy spermie jednoducho zabije.

➡️ Farba a vzhľad

Farba ejakulátu ešte nič nenaznačuje o schopnostiach spermií oplodniť vajíčko, no netypické sfarbenie je už závažnejší problém. Krv prípadne aj iné látky prítomné v semene signalizujú, že v pohlavnej sústave muža sa niečo deje – najčastejšie infekcia a to následne ovplyvňuje aj plodnosť muža.

👍 Čítaj: Krv v ejakuláte – čo to znamená a čo robiť keď sa objaví.

➡️ Počet spermií

Toto je už dosť podstatný údaj. A hoci sa vraví (a je to aj pravda samozrejme), že k oplodneniu vajíčka postačí jedinká spermia, faktom je, že s vyšším počtom spermií sa zvyšuje aj pravdepodobnosť oplodnenia. Pri vyhodnocovaní sa berie iba množstvo životaschopných spermií, ktoré sú za určitých okolností schopné oplodniť vajíčko. Vykonáva sa pomocou takzvanej Maklerovej počítacej komôrky, alebo počítačovo riadeným analyzátorom.

➡️ Životnosť spermií

Spermia musí mať dostatok času aby sa dopravila k vajíčku. Krátka životnosť znamená, že nemá šancu sa dostať do blízkosti vajíčka a preniknúť doň. Vyšetrenie prebieha tak, že do vzorky sa pridá farbivo (Eosin), ktoré zafarbí len mŕtve spermie.

➡️ Pohyblivosť

So životnosťou úzko súvisí aj ďalší údaj. Je to potenciálna pohyblivosť spermií. Tá musí byť dostatočná k tomu aby sa mužské pohlavné bunky vedeli dopracovať do blízkosti ženského vajíčka. Ak nie sú dostatočne rýchle, prípadne sa vďaka nejakej deformite pohybujú iným smerom – smola, oplodnenie je veľmi nepravdepodobné.

Pohyblivosť spermií podľa WHO (Svetovej zdravotníckej organizácie):

 • rýchlo postupujúce spermie
 • pomaly postupujúce
 • nepostupujúce
 • nepohybujúce sa spermie

➡️ Morfológia

Deformovaná spermia nemá šancu oplodniť vajíčko, ak je takých v ejakuláte príliš veľa, výrazne to znižuje šance na otehotnenie. Častými odchýlkami sú napríklad dvojité bičíky, hlavička spermie, rôzne iné deformity. Pozri si obrázok:

deformácie spermií

➡️ Obsah látok v ejakuláte

Dôležitým údajom je aj prítomnosť látok, ktoré sa v semene nachádzajú. Niektoré v ňom byť majú a niektoré určite nie. Napríklad taká fruktóza v ejakuláte je v poriadku – vyživuje spermie a dodáva im tak energiu na pohyb smerom k vajíčku. Ale také biele krvinky, baktérie či iné mikroorganizmy by sa v ňom určite nachádzať nemali. Ich prítomnosť signalizuje, že s telom nie je niečo v poriadku. Vzorka ejakulátu sa skúma aj na prítomnosť protilátok, ktorých prítomnosť by mohla signalizovať imunologickú neplodnosť (MAR test).

Aké sú normálne hodnoty podľa WHO

parametre zdravého spermiogramuZákladné parametre spermiogramu stanovila WHO v roku 2010. Za normálne sú považované tieto hodnoty:

 • objem ejakulátu: od 1,5 mililitra
 • farba: biela
 • pH: viac ako 7,1
 • koncentrácia spermií v ejakuláte: minimálne 15 miliónov na 1 mililiter
 • celkový počet spermií: minimálne 39 miliónov
 • podiel pohyblivých spermií: minimálne 40 %
 • podiel spermií s progresívnym pohybom: aspoň 32 %
 • morfológia spermií: viac ako 4 % s normálnou stavbou
 • životnosť: minimálne 58 % živých spermií
 • biele krvinky: menej ako 1 milión
 • MAR test: menej ako 50 %

Výsledok alebo diagnóza

Toto sú možné výsledky vášho spermiogramu:

 • Normospermia: parametre skúmaného ejakulátu sú normálne, zodpovedajú údajom, ktoré som uviedol vyššie
 • Oligozoospermia: znížený počet spermií v ejakuláte
 • Asthenozoospermia: počet pohyblivých spermií je znížený, prípadne majú zhoršenú pohyblivosť
 • Theratozoospermia: počet spermií normálneho tvaru je znížený
 • Nekrozoospermia: spermie v ejakuláte sú mŕtve
 • Azoospermia: v ejakuláte sa nenašli žiadne spermie
 • Leukocytozoospermia: v ejakuláte sú prítomné biele krvinky, leukocyty

Spermiogram nemusí stačiť, aké sú iné vyšetrenia

Spermiogram nie je jediná možnosť ako posudzovať plodnosť muža. I keď jeho výsledky sú smerodajné, pri zistení abnormálnosti výsledkov treba pokračovať v ďalších vyšetreniach, pretože príčin neplodnosti môže byť viac. Medzi také patrí:

 • dôkladné vyšetrenie celej mužskej pohlavnej sústavy – penis, semenníky, prostata
 • genetické vyšetrenie
 • hormonálne vyšetrenie
 • imunologické vyšetrenie
 • vyšetrenie moču po ejakulácii

Ako na zlepšenie spermiogramu ergo plodnosti muža

Ak už máte v ruke výsledky spermiogramu a nie je nad čím jasať, skúste ešte predtým ako sa podrobíte ďalším úkonom, ešte vyšetrenie genitálu. Tým by sa vylúčilo to, že zlé výsledky spermiogramu sú “iba” výsledkom skrytého ochorenia.

Zlý spermiogram ešte neznamená, že treba hádzať flintu do žita. Dobrou správou je, že sa s tým dá niečo robiť. Tou menej potešujúcou je, že sa tak neudeje zo dňa na deň. Dôležité je aby ste prijali niekoľko opatrení, týkajúce sa hlavne vašej životosprávy a životného štýlu.

O čo ide? Toto vám môže pomôcť zlepšiť plodnosť:

 • vyhýbajte sa overiteľne škodlivým vplyvom na potenciu ako je konzumácia alkoholu, fajčenie, užívanie drog či nadmerné množstvo kofeínu (malé dávky naopak zlepšujú prekrvenie a tým aj kvalitu spermií)
 • vyhýbajte sa prostrediu, v ktorom je vysoká šanca, že prídete do styku s chemikáliami ako sú pesticídy, herbicídy, insekticídy či ťažké kovy
 • doprajte si dostatok spánku, vyhýbajte sa stresu, prepracovanosti, viac relaxu a pohody do života
 • hýbte sa! nemusí to byť práve bicyklovanie, ale pohyb je v prípade podpory plodnosti veľmi dôležitý – vyhýbate sa tak nadváhe a obezite
 • nenoste tesnú spodnú bielizeň, prehrievanie semenníkov škodí, zvoľte preto voľnejšie oblečenie, obmedzte napríklad aj šoférovanie či teplé kúpele a saunu
 • do jedálnička zaraďte potraviny, ktoré obsahujú aminokyseliny, omega 3-mastné kyseliny a iné dôležité látky ako je minerálny prvok selén či zinok – konzumujte teda orechy, ryby, oleje, semienka, najmä tekvicové a ľanové, a ovocie a zeleninu všeobecne, ale aj kvalitné mäso a mliečne výrobyk
 • zvýšte príjem vitamínu C, E, B12, kyseliny listovej ale aj koenzýmu Q10

Klasická liečba neplodnosti

Klasická liečba neplodnosti spočíva v chirurgickej, imunologickej alebo aj hormonálnej liečbe. Či sa všetko môže vrátiť do svojich koľají? To vám nikto nezaručí, obnoviť plodnosť a normálnu funkciu vašich pohlavných orgánov totiž nie je len tak-

Mužská neplodnosť sa tiež lieči aj metódami IVF (asistovaná reprodukcia), čo prebieha v rámci odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Najčastejšou takoto používanou liečbou a to hlavne pri nízkom počte a poruchách pohyblivosti spermií, je vpichávanie spermií do vajíčok, ktoré sa získavajú pri mimotelovom oplodnení (umelé oplodnenie).

Môžu pomôcť aj tabletky?

Áno, aj užívanie tabletiek s vitamínmi má svoj zmysel, hlavne ak potrebné látky neviete do seba dostať normálnou stravou. Existujú výživové doplnky, ktoré sú priamo určené k tomu aby podporili plodnosť muža a zvýšili šancu páru na úspešné počatie. Pred nedávnom som jeden spomínal v podrobnej recenzii. Ide o výživový doplnok Folandrol.

💊 Folandrol

 • prírodný výživový doplnok, ktorý prispieva k lepšej kvalite spermií a správnej spermatogenéze
 • zloženie: inozitol a kyselina listová + selén
 • balenie obsahuje 30 vrecúšok s práškom za cenu 23,69 € (aktuálne v čase písania recenzie)
 • prečítajte si viac o prípravku ✅ Folandrol (recenzia + skúsenosti)

Folandrol recenzia

Samozrejme, že pomoc ponúkajú aj ďalšie prípravky, ktoré sú zamerané na podporu celej pohlavnej sústavy – kvalitou erekcie počnúc a celkovou podporou zdravia muža končiac. Takéto tabletky obsahujú extrakty z rastlín a ďalšie významné aktívne látky, ktoré majú overiteľný vplyv na potenciu a spermatogenézu. Ak sa chcete zorientovať lepšie, tak v ich zložení hľadajte také rastliny ako je Tribulus (Kotvičník), Saw Palmetto alebo aj Maca. Z minerálov hľadajte najmä selén a zinok. A všímajte si aj ich koncentráciu, nielen prítomnosť.

Výhody tabletiek ako ich vidím ja

Ak chcete vedieť, prečo si myslím, že užívanie niektorých prírodných prípravkov môže pomôcť, prečítajte si výhody ako ich vidím ja:

 • nepotrebujete na ne lekársky predpis a strácať čas chodením po doktoroch – pozor, teraz nehovorím o nutných odborných vyšetreniach
 • prírodné zloženie bez nežiadúcich účinkov
 • širšie spektrum účinkov, ktoré sa týka nielen podpory plodnosti, ale aj erekcie, libida, ejakulácie…
 • možnosť užívať prípravky dlhodobo (aj viac ako 3 mesiace, pozri napríklad Zerex Ultragold)

Ak sa chcete zorientovať viac, na mojom blogu sa o jednotlivých prípravkoch dozviete takmer všetko. Treba sa zamerať na kvalitu a preto si pozrite overené značky, ktoré môžem na základe vlastných skúseností odporúčať: + Podrobné porovnanie produktov, ich balení a ceny!

HodnoteniePrípravokÚčinnosťOverený obchodMoja recenzia
1.Proerecta
Proerecta
KúpiťRecenzia
2.Vimax
Vimax
KúpiťRecenzia
3.eJoy
eJoy
KúpiťRecenzia
4.Zerex
Zerex
KúpiťRecenzia
5.Erexan
Erexan
KúpiťRecenzia
6.E-reX 24
E-reX 24
KúpiťRecenzia
7.Arginmax
Arginmax
KúpiťRecenzia
8.Clavin Platinum
Clavin Platinum
KúpiťRecenzia

Domáci test na spermie

Ja viem, že som hneď na úvod spomínal, že odborné vyšetrenie domáci test nenahradí. Pomôže však urobiť si obraz o svojej plodnosti bez toho aby sa muselo ísť k lekárovi, čo ruku na srdce, nie každému chlapovi pri takejto chúlostivej záležitosti je práve pochuti. A ak sa potom výsledky domáceho testu nebudú pozdávať, máte v ruke silný argument, že návšteva lekára je už naozaj nevyhnutná. Iba ten totiž zhodnotí vašu plodnosť ako celok.

Veroval domáci test mužskej plodnosti✅ Veroval – domáci test mužskej plodnosti

 • rýchly test na koncentráciu spermií v ejakuláte

Ako to funguje:

Odoberte vzorku svojich spermií. Misku s ejakulátom nechajte na stole po dobu 20-tich minút. Následne naberte spermie do striekačky. Potom ho zmiešajte s roztokom a odkvapkujte zmes do kazety. Po siedmich minútach môžete odpočítať výsledok.

Skúsenosti a užívateľské hodnotenia:

guest

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments