Erektilná dysfunkcia - priebeh vyšetrenia u lekára

Erektilná dysfunkcia nie je nič príjemné a veľa mužov má pred týmto pojmom panický (no neviem či je to najvhodnejšie pomenovanie) strach. Ja som toto vyšetrenie už absolvoval, keďže je základom každého ďalšieho postupu v prípade, ak má muž problémy s erekciou.

Bohužiaľ, pod týmto pojmom si dnes ľudia predstavujú všetko možné, no nie všetky problémy s erekciou sú hneď aj erektilná dysfunkcia. Dnes si preto okrem toho, že vám predstavím a trocha popíšem, ako také vyšetrenie prebieha a čo od neho očakávať, teda hneď na úvod objasníme termíny, aby sme vedeli, čo je a čo nie je erektilná dysfunkcia.

Trocha teórie na úvod

Medzi poruchy erekcie, ktoré trápia mužov najčastejšie v strednom veku, čiže po 40tke, patrí aj erektilná dysfunkcia. Ide o stav, ktorý sa síce môže vyskytovať aj v mladom veku, ale tomto prípade je naozaj len výnimočný.

Ak máte erektilnú dysfunkciu, znamená to, že máte pretrvávajúcu úplnú neschopnosť dosiahnuť erekciu, prípadne neschopnosť udržať takúto erekciu dostatočne dlhú dobu. Za tým môžu byť rôzne príčiny, napríklad aj psychika (známa je v tomto prípade tzv. psychogénna dysfunkcia z dôvodov napríklad nervozity, depresie, strachu či úzkosti), ale oveľa častejšie má organický pôvod.

To v praxi znamená, že dôvod erektilnej dysfunkcie je v nejakej chorobe, úraze alebo v dôsledku poranenia. Práve posledné dve možnosti sú najčastejšie u mladých. Samozrejme, na vašu potenciu a schopnosť udržať erekciu vplývajú aj ďalšie faktory, napríklad lieky, ktoré beriete, životný štýl, aký žijete a množstvo iných vonkajších aj vnútorných okolností.

TIP: Ak máte záujem dozvedieť sa viac o tom, čo všetko vplýva na erektilnú disfunkciu, odporúčam navštíviť rôzne internetové stránky s touto témou, ideálne ak obsahujú aj skúsenosti iných mužov – napríklad diskusia na Zdravie.sk, alebo diskusia pod mojim článkom o erektilnej dysfunkcii

Definícia a význam erektilnej dysfunkcie

Erektilná dysfunkcia je porucha erekcie, kedy nie je možné dosiahnuť dostatočnú a požadovaný čas trvajúcu erekciu na vykonanie pohlavného aktu. V minulosti sa erektilná dysfunkcia mýlila s impotenciou, čo je zas ale termín označujúci trvalú neschopnosť reprodukcie. Viac informácií na túto tému ponúka napríklad aj Wikipedia.

Kedy by ste mali navštíviť lekára

Povedali sme si už teda, že za erektilnú dysfunkciu je treba považovať naozaj stav, kedy sa aj napriek opakovaným snahám nedarí dosiahnuť erekciu alebo ju udržať dostatočne dlho. Ak máte teda napríklad len mierne problémy s pevnosťou erekcie, ktoré sú nepravidelného charakteru, nemusíte hneď panikáriť a začať sa báť najhoršieho.

Odporúčam najprv vyskúšať nasledovné opatrenia:

 • začnite sa stravovať zdravšie
 • častejšie si doprajte pohyb a venujte sa nejakému športu alebo cvičeniu
 • nefajčite
 • radikálne obmedzte alkohol
 • neberte omamné a psychotropné látky
 • doprajte si dostatočne dlhý spánok aj relax počas dňa
 • vystríhajte sa stresu

V momente, ak ani takáto zmena životného štýlu a životosprávy nezabrala, je už na mieste uvažovať o tom, že problém môže byť hlbšieho charakteru a v takomto prípade je nevyhnutné toto vyšetrenie absolvovať.

Rovnako odporúčam neváhať s návštevou lekára v nasledovných prípadoch:

 1. Ak ste mali problémy s prostatou alebo ste boli na prostatu operovaný a vyskytli sa problémy s erekciou
 2. Ak ste mali úraz v oblasti genitálií, panvy a okolitých oblastí a pozorujete poruchy erekcie
 3. Ak ste prekonali akýkoľvek operačný zákrok v tejto oblasti a máte problém s pevnou erekciou
 4. Ak pozorujete na sebe symptómy v podobe bolesti brucha, bolesti krížov, bolesti počas močenia alebo iné nevysvetliteľné zmeny súvisiace s močením a máte zároveň aj poruchy s pevnosťou a dĺžkou trvania erekcie

Ako prebieha diagnostika a vyšetrenie

Diagnostikovanie a vyšetrenie erektilnej dysfunkcie patrí do rúk odborného lekára – urológa. Vaše prvé kroky by ale mali najprv smerovať k vášmu obvodnému lekárovi, ktorý môže rozhodnúť o efektívnejšom postupe, prípadne niektoré úvodné vyšetrenia, najmä laboratórneho charakteru, vykonať aj sám.

Cieľom diagnostiky je:

 • potvrdiť erektilnú dysfunkciu
 • stanoviť stupeň a typ tejto poruchy
 • stanoviť príčinu alebo kombináciu príčin
 • stanoviť rizikové faktory alebo faktory zhoršujúce priebeh erektilnej dysfunkcie

Takýto je najčastejší postup a všetky používané metódy vyšetrenia (nie všetky sa musia uplatňovať vždy a v tomto poradí):

Anamnéza

Základom väčšiny vyšetrení je anamnéza, čiže zisťovanie všetkých možných faktorov, príčin a okolností, ktoré súvisia akýmkoľvek spôsobom s chorobu. Keď som bol na anamnéze ja, išlo o formu dotazníka a následne osobného rozhovoru s lekárom.

V rámci anamnézy som musel uviesť informácie ohľadom predošlého aj terajšieho sexuálneho života, frekvenciu nočných či ranných erekcií, charakter ejakulácie, spokojnosť či nespokojnosť s priebehom pohlavných stykov, ale napríklad aj to, ako reaguje na moje problémy s erekciou a potenciou partnerka.

Okrem toho sa zisťovali rizikové faktory, ako sú životný štýl, fajčenie, obezita, môj vzťah k alkoholu, ale tiež aj predošlé operačné zákroky, úrazy, choroby, ktoré som prekonal a v podstate všetky informácie týkajúce sa zdravotného stavu a zdravotných problémov v minulosti aj súčasnosti. Musel som uviesť aj lieky, ktoré beriem, pre prípad, že by mohli mať vplyv na erektilnú dysfunkciu.

Fyzikálne vyšetrenie

Po anamnéze nasleduje prvotné vyšetrenie, ktoré je fyzikálneho typu. Pri ňom sa zisťuje, v akom stave je váš urogenitálny, endokrinný a neurologický systém. Súčasťou vyšetrenia je pohľadové a pohmatové vyšetrenie veľkosti a tvaru penisu, objemu, pružnosti a tuhosti semenníkov a zisťuje sa prítomnosť rôznych abnormalít, deformácií alebo nepravidelnosti.

Okrem toho u mužov vo veku nad 40 rokov sa vykonáva v rámci fyzikálnych testov aj vyšetrenie prostaty, či už digitálne alebo palpačné. Podľa prípadných nálezov pri fyzikálnom vyšetrení je možné realizovať aj rôzne zobrazovacie vyšetrenia, napríklad ak sa zistia abnormality alebo deformácie.

Biochemické a mikrobiologické vyšetrenie

Ide o jedno z najčastejších vyšetrení a spočíva prakticky najviac vo vyšetrení komplexného krvného obrazu. Okrem toho sa realizujú aj vyšetrenia prítomnosti napríklad glykémie, lipidového spektra alebo iných ukazovateľov v rámci krvného obrazu, ktoré by mohli ukázať napríklad na iné ochorenia v organizme, ktorých dôsledkom by mohli byť poruchy erekcie.

Hormonálna diagnostika

Pod pojmom hormonálna diagnostika sa myslia rôzne vyšetrenia na zistenie hladiny hormónov v tele, najmä mužského hormónu, testosterónu, ktorý je zodpovedný za libido a ďalšie dôležité funkcie v rámci pohlavnej sústavy. Najčastejšie sa zisťuje aj hladina prolaktínu, tyreotropného hormónu, luteizačného hormónu, progesterónu, estrogénu a hormónov štítnej žľazy.

Monitorovanie nočnej penilnej tumescencie

Vzhľadom na to, že zdravý muž má počas spánku v jeho tzv. REM fáze za celú noc okolo 5 erekcií, ktoré trvajú zhruba 30 minút, cieľom tohto vyšetrenia je zistiť ich prítomnosť. Pomocou špeciálneho zariadenia sa zhodnotí funkčnosť erektívneho mechanizmu, pričom cieľom testu je zistiť, či je erektilná dysfunkcia spôsobená organickou alebo psychogénnou príčinou.

Diagnostika Dopplerovou ultrasonografiou

Toto sonografické vyšetrenie sa nevykonáva úplne všade a to z dôvodu, že si vyžaduje špeciálne zariadenie, ktoré nemusia mať na každom odbornom pracovisku. Princíp vyšetrenia spočíva v navodení stavu erekcie pomocou farmakologických prípravkov a následné meranie pomocou špeciálnej 7,5 MHz sondy.

Niekedy sa toto vyšetrenie nazýva aj Duplexný ultrazvuk penilných artérií a zisťujú sa pri ňom rýchlosť prietoku krvi a priemer kavernóznych artérií.

Intrakavernózne injekčné testy

Ak je treba zhodnotiť integritu vaskulárneho systému penisu, aplikuje sa priamo do neho vazoaktívna látka a sleduje sa nástup erekcie. Tá by mala nastúpiť do 10 minút a trvať zhruba jednu hodinu. Ak takáto reakcia nastane, je to dôkaz normálnej funkčnosti vaskulárneho systému a vylučuje to, že by problémy s erekciou mali mať vaskulogénnu etiológiu.

Čo ak sa nepotvrdí žiadna vážna porucha? Hľadajte alternatívy

V prípade, ak sa nezistí vyšetrením, že trpíte erektilnou dysfunkciou, mali by ste sa zamerať na podporu erekcie prirodzeným a prírodným spôsobom. Jednak môžete vyskúšať ešte raz vyššie spomenuté režimové opatrenia týkajúce sa životosprávy a životného štýlu, ale môžete erekcii pomôcť aj inak.

Ako? Predsa tým, čo poznáme už niekoľko storočí alebo v istých prípadoch až tisícročí – bylinkami a rastlinami. Možno vám niečo hovorí Ženšen, Maca, Saw Palmetto alebo Kotvičník zemný – Tribulus Terestris. Ide o byliny známe svojimi priaznivými účinkami na libido, potenciu, sexuálnu aktivitu a erekciu už od staroveku a dodnes sa najmä v Ázii využívajú tieto, ale aj podobné rastliny, k podpore pohlavnej aktivity. Prečo to teda nevyužiť?

Samozrejme, nechcem po vás, aby ste šli teraz zbierať tieto bylinky po celom svete a začali si z nich variť čaje a podobne. Existuje pohodlnejšie a jednoduchšie riešenie – prírodné tabletky na erekciu. Tie obsahujú výťažky a extrakty týchto bylín a sú určené práve na prípady, kedy je problém s erekciou. Zo všetkých by som chcel odporučiť jeden takýto prípravok, ktorý sa volá Erexan.

Erexan – prírodná pomoc pre problémy s erekciou

Erexan - balenie

Erexan je jedna z najviac známych a najviac obľúbených prírodných tabletiek na erekciu. Ide o výživový doplnok prírodného charakteru, s ktorým mám veľmi dobré skúsenosti pokiaľ ide o problémy s erekciou, najmä problémy s jej nedostatočnou pevnosťou a dobou stoporenia. U mňa táto tabletka pomohla zvýšiť aj chuť na sex a intenzitu orgazmu.

Erexan obsahuje:

☑️ L-Arginín
☑️ L-Citrulín
☑️ L-Lyzín
☑️ L-Ornytín
☑️ Tribulus Terestris
☑️ extrakt rastliny MACA

Vďaka svojmu obsahu sa môže tento prípravok pochváliť tým, že:

✅ pomáha riešiť problémy s predčasnou ejakuláciou
✅ zlepšuje problémy so slabou erekciou
✅ podporuje tvorbu spermií
✅ celkovo zvyšuje mužskú potenciu

Erexan sa užíva spravidla jednorázovo 60 minút pred pohlavným aktom, pričom stačí užiť 1 alebo 2 tabletky, podľa toho, aké veľké sú problémy s erekciou u vás. Ak ho chcete užívať dlhodobo, nevidím v tom problém, ale neprekročte maximálnu dennú dávku 2 tabliet denne. Výhodou je, že s Erexanom nie sú spojené žiadne vedľajšie alebo negatívne účinky.

Jedno balenie stojí len 24,90 €

💣 Aktuálne je možné získať zľavu 2 €, stačí ak zadáte zľavový kód zlava2.
Môžete si prečítať aj moje skúsenosti s Erexanom.

UPOZORŇUJEM NA ROZDIELY: V prípade zmieneného prírodného prípravku na zlepšenie erekcie značky Erexan si treba uvedomiť, že ide len o výživový doplnok, ktorý má napomôcť pevnejšej erekcii a zvýšeniu libida. Nečakajte od tejto tabletky teda žiaden zázračný nástup ako napríklad v prípade Viagry, ktorá je na lekársky predpis. Ak chcete, aby vám lekár predpísal Viagru alebo podobné lieky na erekciu, určite musíte vyšetrenie erektilnej dysfunkcie podstúpiť.

Ísť alebo nejsť na vyšetrenie erektilnej dysfunkcie?

V prvom rade by som každému odporúčal dôkladne si zvážiť, či je možné, že za jeho problémami s erekciou nie je nič, čo by mohol zvládnuť sám a teda nejde o nejakú prirodzenú príčinu, ktorá nie je vážna a dá sa odstrániť jednoduchými režimovými opatreniami.

Skôr, ako budete o akomkoľvek vyšetrení uvažovať, získajte čo najviac informácií. Odporúčam napríklad si pozrieť aj video o erektilnej dysfunkcii, kde hovorí priamo lekár a odborník o tomto stave a všetkom, čo ho charakterizuje. Video je po slovensky, takže určite nebudete mať problém s porozumením.

MUDr. Karol Veselý o erektilnej dysfunkcii v TA3

Ak naozaj existuje vážne podozrenie, že za vašimi problémami je erektilná dysfunkcia, určite toto vyšetrenie absolvujte – diagnostika vie odhaliť všetko, čo sa za vašimi problémami skrýva a na základe nej môže prísť adekvátna a efektívna liečba.

Bohužiaľ, mám aj vlastné skúsenosti, že veľa mužov začne hneď pri prvých problémoch panikáriť a okamžite letí za svojim obvodným lekárom alebo urológom. Preto ešte raz vyzývam k obozretnosti a opatrnosti. Ak máte nejaké ďalšie otázky alebo chcete prispieť svojim postrehom či názorom, pokojne tak spravte v diskusii pod týmto článkom.

Skúsenosti a užívateľské hodnotenia:

guest

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments